Σας ενημερώνουμε ότι είναι υπό συζήτηση η τροποποίηση – προσθήκη στο αρ. 69 Ν. 4307/2014 των ακόλουθων θεμάτων:

–           Παράταση της διάρκειας της Ειδικής Διαχείρισης σε 24 + 6 μήνες.

–           Δικαίωμα του Ειδικού Διαχειριστή να ανταλάσσει όχι μόνο ακίνητα αλλά και κινητά της εταιρείας.

–           Ο Ειδικός Διαχειριστής να ζητά την έκδοση αδειών που αφορούν στο ενεργητικό της Εταιρείας και να αυξάνει την αξία του.

–           Ο Ειδικός Διαχειριστής θα δικαιούται να εκχωρεί, συψηφίζει, παραχωρεί δικαιώματα της εταιρείας ή τρίτων.

Τέλος, προτείνεται η θέσπιση και δεύτερου πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Εφόσον οι ανωτέρω τροποποιήσεις, ή και άλλες που θα προκύψουν κατά την συζήτηση του Νομοσχεδίου ψηφιστούν από την Βουλή και ενσωματωθούν στον Νόμο, θα έχετε άμεση ενημέρωση.